Internet pro Pecku a její okolí!

Telefon: +420 608 467 151   E-mail: info@peckanet.cz

PeckaNet

Jak funguje náš internet

Wi-fi technologie

Wi-Fi funguje na bázi mikrovlnného spojení, a tak umožňuje budování výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů. Naše zákazníky připojujeme na frekvenci 2.4 GHz a 5 GHz. Proměření signálu je nezávazné a zcela zdarma. >> Typy připojení <<

Instalace

Přijímací jednotku umístíme na místo se 100% viditelností našeho vysílače (např. na anténní stožár). Od přijímače vede kabel do vnitřních prostor domácnosti, kde je k němu možné připojit koncové zařízení.

Průběh instalace

Záleží na složitosti; instalace trvá max. 90 minut. Veškerá práce a materiál jsou zahrnuty v ceně instalace. Ihned po instalaci Vám technik předvede funkčnost připojení.

Smlouvy a platby

Podpis smlouvy

Smlouva bude podepsána po instalaci na místě s technikem, pokud není dohodnuto jinak.

Výpověď smlouvy

Výpověď je možné podat bez udání důvodu po uplynutí úvazku, výpovědní lhůta je 1 kalendářní měsíc.

Převod smlouvy

Smlouvu je možné převést na jinou osobu (více informací na naší zákaznické lince).

Způsob platby

Platit můžete trvalým příkazem s trvalým variabilním symbolem, případně i bankovním převodem s uvedením variabilního symbolu na faktuře.

Perioda platby

Perioda placení je standardně měsíční. Pro změnu na 3, 6, 12 měsíční periodu kontaktujte naši linku.